MALAKI

MALAKI

Min budbærer skal rydde vei for meg

Tidsperiode: 400-tallet f.Kr.

Hensikt: Forklare folket hvordan de er troløse

Nøkkelvers: 3:1-2

Navnet Malaki betyr “min budbærer”, og enten brukes profetens navn i et ordspill i 3:1 ("jeg sender min budbærer..."), eller så kan dette verset være opphavet til navnet på boka. Malaki står sist i Det gamle testamente, og det er også vanlig å plassere den på 400-tallet f.Kr. ettersom tempelet er i bruk, "stattholder" nevnes (1:8) og korrupte prester og blandingsekteskap passer med perioden under Esra og Nehemja. Dermed er Malaki en av de siste bøkene som ble skrevet i GT, kanskje den aller siste.

 

Boka er strukturert som en dialog mellom folket og Gud. Gud sier noe, folket svarer og Gud forklarer. Avsnittene 3:1-5 og 4:1-6 er litt annerledes, og det er her vi også får de tydeligste frampekene på Jesus. Budbæreren som skulle rydde veien for Gud (3:1) var døperen Johannes som ryddet veien for Jesus (Mark 1:2), og "Elia" som skulle kommer før Herrens dag (4:5) var også Johannes (Matt 11:14). 

 

Så det er passende at GT slutter slik. Etter "de 400 stille år" som følger når GT ender, åpner alle evangeliene med at døperen Johannes begynner å forberede folket for Jesus.